Preventívna prehliadka v zubnej ambulancii

Dôležitosť preventívnej prehliadky

Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky k zubnému lekárovi a po pár minútach už odchádzate z ambulancie?  Je šanca odhaliť za tak krátky čas a iba vizuálnym vyšetrením všetky problémy v ústach ?

Preventívna prehliadka u zubára je základom nielen pre udržanie zdravého chrupu, ale aj celkového zdravia. Sústreďuje sa predovšetkým na zuby, ale nemala by nimi končiť. Vyšetrenie chrupu a ústnej dutiny by malo byť komplexné.

Bez pravidelnej kontroly budete len ťažko s istotou vedieť, v akom stave je Váš chrup. Problémy sa totiž pokojne môžu na seba nabaľovať a vy o nich nemusíte ani len tušiť. Problémy so zubami totiž vznikajú postupne, a práve vďaka pravidelným prehliadkam, môže stomatológ Vaše ťažkosti odhaliť skôr, ako vás niečo začne bolieť.

Ako často absolvovať zubnú prehliadku

aZubná prehliadka v ambulancii stomatológa nie je nič, z čoho by ste mali mať strach. Odporúčame ju absolvovať dospelým pacientom aspoň raz ročne, záleží však od stavu konkrétneho chrupu. V prípade, že pacienta trápia viaceré problémy, preventívna prehliadka u zubára by mala byť absolvovaná každého pol roka. Preventívna zubná prehliadka aspoň dvakrát ročne sa odporúča aj tehotným ženám a v rovnakom režime by mali fungovať aj deti a dorast.